Κλινική Λεμφοιδήματος - Λιποιδήματος | The Lymphedema Clinic | Logo
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα Παθήσεις | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Παθήσεις Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος

Παθήσεις Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα Παθήσεις | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic
Λεμφοίδημα | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Λεμφοίδημα

Τι είναι το λεμφοίδημα; Λεμφοίδημα είναι το οίδημα ενός μέρους του σώματος εξαιτίας της συσσώρευσης λέμφου στους ιστούς κάτω από το δέρμα. Όταν ένα στοιχείο στο λεμφικό σύστημα πάσχει, τότε δημιουργούνται οι συνθήκες να εμφανισθεί λεμφοίδημα.

Λιποίδημα | Κλινική για το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Λιποίδημα

Τι είναι το λιποίδημα; Το λιποίδημα είναι μια πάθηση του υποδορίου λίπους που εμφανίζεται ως διόγκωση - πρήξιμο των άκρων. Το λιποίδημα εμφανίζει σχεδόν αποκλειστικά 1 στις 10 γυναίκες, ενώ φαίνεται ότι έχει σαφή κληρονομική προδιάθεση.