Λεμφοίδημα Χεριού - Συχνότητα μετά τη Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού | Κλινική για το Λεμφοίδημα | The Lymphedema Clinic

Λεμφοίδημα Χεριού | Συχνότητα μετά τη Θεραπεία Καρκίνου του Μαστού

Λεμφοίδημα χεριού και άνω άκρου.

Συμβαίνει συχνά μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού;

Μπορεί να συμβεί και μετά από πολλά χρόνια; Πρέπει πάντα να προσέχουμε; Υπάρχουν εξετάσεις για πρόληψη; Η θεραπεία είναι εύκολη; Ενημερωθείτε…

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο