Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #8

Λεμφοίδημα Κάτω Άκρων (στο Πόδι)

Πρωτοπαθές Λεμφοίδημα

Φωτογραφίες Ασθενών με Λεμφοίδημα (πριν – μετά)

Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #1
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #1
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #2
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #2
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #3
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #3
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #4
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #4
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #5
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #5
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #6
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #6
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #7
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #7
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Πρωτοπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #8

Δευτεροπαθές Λεμφοίδημα

Φωτογραφίες Ασθενών με Λεμφοίδημα (πριν – μετά)

Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #1
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #1
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #2
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #2
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #3
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #3
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #4
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #4
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #5
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #5
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #6
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #6
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #7
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #7
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #8
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #8
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #9
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #9

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο