Λεμφοίδημα - Εξετάσεις, Διάγνωση Ασθένειας | Κλινική για το Λεμφοίδημα | The Lymphedema Clinic

Λεμφοίδημα | Εξετάσεις, Διάγνωση Ασθένειας

Ποιες εξετάσεις δείχνουν αν υπάρχει λεμφοίδημα;

Η κλινική εξέταση και οι απεικονιστικές εξετάσεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη θέση του προβλήματος.

Με την διάγνωση αυτή προσφέρουμε την κατάλληλη θεραπεία. Ενημερωθείτε…

Κοινοποιήστε αυτό το άρθρο