Ψυχολογική υποστήριξη | Λεμφοίδημα - Λιποίδημα | Κλινική Λεμφοιδήματος | The Lymphedema Clinic | Θεσσαλονίκη Λεμφοίδημα Λιποίδημα oριστική θεραπεία-λεμφοιδήματος Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη The-Lymphedema-Clinic
The-Lymphedema-Clinic-gold-cycle The-Lymphedema-Clinic-black-cycle

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λιποίδημα & Ψυχολογική υποστήριξη

Ο ρόλος της ψυχολογίας στη θεραπεία του λιποιδήματος

Το λιποίδημα, όπως και το λεμφοίδημα, επηρεάζει τη φυσική εικόνα του σώματος, την κινητικότητα των ατόμων και γενικότερα την καθημερινότητά τους (ποιότητα ζωής). Η χρονιότητα της νόσου που σταδιακά εξουθενώνει τα άτομα και τις οικογένειές τους, έχει μεγάλη ψυχολογική επίδραση στους ασθενείς.

Οι ασθενείς με λιποίδημα συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις υπηρεσίες υγείας που αγνοούν την κατάσταση ή δεν αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και τη χρονιότητα της ασθένειας. Δυστυχώς και στη χώρα μας όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, η κοινωνική και η κρατική υποστήριξη υπολείπονται, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να καλούνται μόνοι τους να αντιμετωπίσουν σημαντικά ψυχοκοινωνικά και οικονομικά θέματα. 

Στην κλινική “THE Lymphedema Clinic” όσοι ασθενείς επιθυμούν, έχουν την τακτική υποστήριξη της ψυχολόγου μας. Επίσης διοργανώνουμε συχνές συναντήσεις μεταξύ ασθενών με την ίδια πάθηση (λιποίδημα, συγγενές λεμφοίδημα, λεμφοίδημα μετά τη θεραπεία για καρκίνο του μαστού, λεμφοίδημα στα πόδια από γυναικολογικό καρκίνο, άνδρες με λεμφοίδημα, κλπ), για να υποστηρίξουμε όλους όσους χρειάζονται συμπαράσταση. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ομαδικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βοηθάει όχι μόνο στην καλύτερη θεραπεία της νόσου, αλλά και στη δυνατότητα οργανωμένης διεκδίκησης των αναγκών των ασθενών.

border-02 icon-05 gfx-02
Λεμφοίδημα Λιποίδημα Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη gfx-06 gfx-08 gfx-05
l gfx-06
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Gold Logo
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Gold Scale
Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Ψυχολογική Υποστήριξη | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη
Ψυχολογική υποστήριξη | Λεμφοίδημα – Λιποίδημα | Κλινική Λεμφοιδήματος | The Lymphedema Clinic | Θεσσαλονίκη