Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Συμπίεση με αεροθαλάμους | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Συμπίεση με αεροθαλάμους | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic
Εξέταση, Διάγνωση, Θεραπεία | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λιποίδημα & Θεραπεία συμπίεσης με αεροθαλάμους

Οι αντλίες διαλείπουσας συμπίεσης και ελεγχόμενης κίνησης του αέρα στους αεροθαλάμους συνιστούν μια απλή και εύκολη λύση για τη διαχείριση του οιδήματος των άνω και κάτω άκρων. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή συμπίεση είναι οι αεροθάλαμοι να αποτελούνται από πολλά διαμερίσματα, ώστε η διακίνηση του αέρα από το ένα διαμέρισμα στο άλλο να προσφέρει την απαιτούμενη πίεση για να μεταφέρει το οίδημα από την άκρη των ποδιών και των χεριών προς το σώμα.

Οι ιατρικές μελέτες που έχουμε κάνει, με συγκεκριμένες πιέσεις και χρόνους εφαρμογής των συσκευών συμπίεσης με αεροθαλάμους στους ασθενείς μας, έχουν αποδείξει τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους τόσο για την προετοιμασία του μέλους για τη χειρουργική αντιμετώπιση, όσο και την καλύτερη αποθεραπεία, ειδικά όταν συνδυάζονται με λεμφικές μαλάξεις, πιεστικά ενδύματα, άσκηση και διατροφή.