Λιποίδημα Θεραπεία (Χειρουργική και Αποθεραπεία) | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη Λεμφοίδημα Λιποίδημα oριστική θεραπεία-λεμφοιδήματος Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη The-Lymphedema-Clinic
The-Lymphedema-Clinic-gold-cycle The-Lymphedema-Clinic-black-cycle

Θεραπεία Λιποιδήματος

Αποθεραπεία Λιποιδήματος

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Τοπική περιποίηση δέρματος | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη

Λιποίδημα & Τοπική περιποίηση δέρματος

Λιποίδημα & Τοπική περιποίηση δέρματος. Με ιδιαίτερη προσοχή εφαρμόζουμε στο δέρμα της περιοχής του λιποιδήματος.

+ περισσότερα

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Λεμφική παροχέτευση | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη

Λιποίδημα & Λεμφική παροχέτευση

Λιποίδημα & Λεμφική παροχέτευση. Η λεμφική μάλαξη δεν είναι ένα «κλασικό μασάζ» αλλά έχει σαν στόχο, με ειδικές τεχνικές και κινήσεις να προωθεί και να μεταφέρει την περιττή λέμφο στα λεμφαγγεία και από εκεί στους λειτουργικούς λεμφαδένες, με στόχο τη σταδιακή επαναλειτουργία τους.

+ περισσότερα

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Συμπίεση με αεροθαλάμους | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη

Λιποίδημα & Θεραπεία συμπίεσης με αεροθαλάμους

Λιποίδημα & Θεραπεία συμπίεσης με αεροθαλάμους. Οι αντλίες διαλείπουσας συμπίεσης και ελεγχόμενης κίνησης του αέρα στους αεροθαλάμους συνιστούν μια απλή και εύκολη λύση για τη διαχείριση του οιδήματος των άνω και κάτω άκρων.

+ περισσότερα

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Διατροφή | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Φώτο

Λιποίδημα & Διατροφή

H Διατροφή στο λιποίδημα. Ο ρόλος της διατροφής στο λιποίδημα. Στη συνολική αντιμετώπιση των ασθενών με λιποίδημα η σωστή και ισορροπημένη διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της θεραπείας της νόσου.

+ περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη | Λεμφοίδημα - Λιποίδημα | Κλινική Λεμφοιδήματος | The Lymphedema Clinic | Θεσσαλονίκη

Λιποίδημα & Ψυχολογική υποστήριξη

Λιποίδημα & Ψυχολογική υποστήριξη. Ο ρόλος της ψυχολογίας στη θεραπεία του λιποιδήματος. Η χρονιότητα της νόσου που σταδιακά εξουθενώνει τα άτομα και τις οικογένειές τους, έχει μεγάλη ψυχολογική επίδραση στους ασθενείς.

+ περισσότερα

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Άσκηση | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη

Λιποίδημα & Άσκηση

Λιποίδημα & Άσκηση. Η σωματική άσκηση πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία του λιποιδήματος διευκολύνει την περίοδο αποθεραπείας.

+ περισσότερα

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Συμπιεστικά ενδύματα | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη

Λιποίδημα & Συμπιεστικά ενδύματα και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης

Λιποίδημα & Συμπιεστικά ενδύματα και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Απαραίτητη προϋπόθεση πριν τη χρήση του συμπιεστικού ενδύματος είναι η μείωση του οιδήματος με την Ολοκληρωμένη Αποσυμφορητική Θεραπεία, από τον εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή.

+ περισσότερα