Λεμφοίδημα και Λιποαναρρόφηση | Κλινική για το Λεμφοίδημα | The Lymphedema Clinic
Λιποαναρρόφηση | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic
Εξέταση, Διάγνωση, Θεραπεία | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λεμφοίδημα & VASER Λιποαναρρόφηση

Μετά τη θεραπεία του λεμφοιδήματος με μεταμόσχευση λεμφαδένων ή λεμφο-φλεβικές αναστομώσεις, πολλές φορές παρατηρούμε ότι το λεμφοίδημα μετατρέπεται σε λιποίδημα.

Η χειρουργική μέθοδος αντιμετώπισης του λιποιδήματος γίνεται συνδυάζοντας τη χρήση υπερήχων VASER με τη λιπεκτομή – με τεχνική λιποαναρρόφησης. Το VASER προέρχεται από τα αρχικά του Vibration Amplification of Sound Energy at Resonance που θα μπορούσε ελεύθερα να μεταφραστεί ως Δόνηση της Ενισχυμένης Ηχητικής Ενέργειας. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη τεχνολογία υπερήχων που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση και γαλακτοποίηση των λιποκυττάρων στέλνοντας υπερηχητικά κύματα επιλεγμένης συχνότητας.

Η “λιποαναρρόφηση – VASER” χρησιμοποιείται για την αλλαγή του περιγράμματος και του σχήματος του σώματος με τη διάσπαση του συσσωρευμένου λίπους από τις περιοχές όπου αυτό έχει εγκατασταθεί. Η χρήση των υπερήχων κάνει επιλεκτική την καταστροφή μόνο των λιποκυττάρων προστατεύοντας τα λεμφαγγεία, τα αγγεία και τα μικρά νευρικά στελέχη. Μόλις τα λιποκύτταρα “λιώσουν”, ο χειρούργος τοποθετεί μια μικρή κάνουλα λιποαναρρόφησης και απομακρύνει το λεπτόρρευστο πλέον λίπος χωρίς να τραυματίζει τα αγγεία και τα νεύρα. Ένα επιπλέον όφελος της τεχνολογίας υπερήχων αποτελεί η ελεγχόμενη έκλυση θερμότητας η οποία προσφέρει άμεσα μετεγχειρητικά ρίκνωση του δέρματος, βελτίωση της εμφάνισης της κυτταρίτιδας και μείωση του κενού χώρου προκειμένου να περιοριστεί το οίδημα.

Μερικές φορές οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια μέρα μετά τη λιποαναρρόφηση. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, σε κάποιους ασθενείς μπορούμε να συνδυάσουμε τη λιποαναρρόφηση με το αρχικό χειρουργείο της μεταμόσχευσης λεμφαδένων. Με αυτό τον τρόπο οι ασθενείς έχουν το όφελος των δυο επεμβάσεων σε ένα μόνο χειρουργείο.

Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου Ποδιού πριν μετά
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου Ποδιού πριν μετά
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου Ποδιού πριν μετά
Λεμφοίδημα Κάτω Άκρου (Ποδιού) Δευτεροπαθές πριν-μετά | Φωτογραφία Ασθενή #7