Ψυχολογική υποστήριξη | Λεμφοίδημα - Λιποίδημα | Κλινική Λεμφοιδήματος | The Lymphedema Clinic | Θεσσαλονίκη circle-01 circle-02 circle-03 circle-text circle-12 circle-14 circle-13 circle-12
gfx-10 gfx-08

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ψυχολογική υποστήριξη

Το λεμφοίδημα επηρεάζει τη φυσική εικόνα του σώματος, την κινητικότητα των ατόμων και γενικότερα την καθημερινότητά τους (ποιότητα ζωής). Η χρονιότητα της νόσου που σταδιακά εξουθενώνει τα άτομα και τις οικογένειές τους, έχει μεγάλη ψυχολογική επίδραση στους ασθενείς.

Οι ασθενείς με λεμφοίδημα συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόχους υπηρεσιών υγείας που αγνοούν την κατάσταση ή δεν αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και τη χρονιότητα της ασθένειας. Δυστυχώς και στη χώρα μας όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, η κοινωνική και η κρατική υποστήριξη υπολείπονται ή απουσιάζουν , με αποτέλεσμα οι ασθενείς να καλούνται μόνοι τους να αντιμετωπίσουν σημαντικά ψυχοκοινωνικά και οικονομικά θέματα.  Στην κλινική “THE Lymphedema Clinic” όσοι ασθενείς επιθυμούν έχουν την τακτική υποστήριξη του ψυχολόγου μας. Επίσης με την εποπτεία ομάδας ψυχολόγων και κοινωνιολόγων διοργανώνουμε συχνές συναντήσεις μεταξύ ασθενών με την ίδια πάθηση (συγγενές λεμφοίδημα, λεμφοίδημα μετά τη θεραπεία για καρκίνο του μαστού, λεμφοίδημα στα πόδια από γυναικολογικό καρκίνο, άνδρες με λεμφοίδημα, κλπ), για να υποστηρίξουμε όλους όσους χρειάζονται συμπαράσταση. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ομαδικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βοηθάει όχι μόνο στην καλύτερη θεραπεία του λεμφοιδήματος, αλλά και στη δυνατότητα οργανωμένης διεκδίκησης των αναγκών των ασθενών.

border-02 icon-05 gfx-02
circle-01 circle-02 circle-14 circle-13 circle-12 gfx-06 gfx-08 gfx-05
l gfx-06
Ψυχολογική υποστήριξη
Ψυχολογική υποστήριξη
Ψυχολογική υποστήριξη
Directly below shot of multiethnic medical team stacking hands over white background