Λεμφοίδημα, Λιποίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Συμπίεση με αεροθαλάμους | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη Λεμφοίδημα Λιποίδημα oριστική θεραπεία-λεμφοιδήματος Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη The-Lymphedema-Clinic
The-Lymphedema-Clinic-gold-cycle The-Lymphedema-Clinic-black-cycle

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λεμφοίδημα & Θεραπεία συμπίεσης με αεροθαλάμους

Οι αντλίες διαλείπουσας συμπίεσης και ελεγχόμενης κίνησης του αέρα στους αεροθαλάμους συνιστούν μια απλή και εύκολη λύση για τη διαχείριση του λεμφοιδήματος των άνω και κάτω άκρων. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή συμπίεση είναι οι αεροθάλαμοι να αποτελούνται από πολλά διαμερίσματα, ώστε η διακίνηση του αέρα από το ένα διαμέρισμα στο άλλο να προσφέρει την απαιτούμενη πίεση για να μεταφέρει το οίδημα από την άκρη των ποδιών και των χεριών προς το σώμα.

Οι ιατρικές μελέτες που έχουμε κάνει, με συγκεκριμένες πιέσεις και χρόνους εφαρμογής των συσκευών συμπίεσης με αεροθαλάμους στους ασθενείς με λεμφοίδημα, έχουν αποδείξει τα πλεονεκτήματα από τη χρήση τους τόσο για την προετοιμασία του μέλους για τη χειρουργική αντιμετώπιση, όσο και την καλύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση, ειδικά όταν συνδυάζονται με λεμφικές μαλάξεις, πιεστικά ενδύματα, άσκηση και διατροφή.

border-02 icon-05 gfx-02
Λεμφοίδημα Λιποίδημα Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη gfx-06 gfx-08 gfx-05
l gfx-06
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Gold Logo
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Gold Scale
Λεμφοίδημα και Θεραπεία (αποθεραπεία) με Συμπίεση με αεροθαλάμους | Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη