hands-team circle-01 circle-02 circle-03 circle-text circle-12 circle-14 circle-13 circle-12
gfx-10 gfx-08
Λύτρας Δημήτριος  (Δρ)

Λύτρας Δημήτριος (Δρ)

Απόφοιτος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής».

Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι διδάκτωρ του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη μυοσκελετική φυσικοθεραπεία και πιο συγκεκριμένα στις τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων και στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Επίσης, είναι απόφοιτος του τμήματος παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικεύτηκε στην αντιμετώπιση λεμφοιδημάτων και έχει πολυετή κλινική εμπειρία στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης αποσυμφορητικής θεραπείας και της λεμφικής μάλαξης κατά Vodder.

Δραστηριοποιείτε επαγγελματικά στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας και της Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία χρόνια έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα με πολλές συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά του εξωτερικού.