Λιποίδημα Διάγνωση | Κλινική για το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic
Λεμφοίδημα Διάγνωση | Κλινική για το Λεμφοίδημα | The Lymphedema Clinic
Λεμφοίδημα Διάγνωση | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΙΠΟΙΔΗΜΑΤΟΣ


Η διάγνωση λιποιδήματος γίνεται κυρίως με την κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού από την έναρξη του οιδήματος καθώς και των συμπτωμάτων, την ειδική ογκομέτρηση των άκρων, την παρατήρηση και ψηλάφηση των πρησμένων μελών, την καταγραφή στοιχείων για την ποιότητα ζωής και τη φωτοτεκμηρίωση.

Για τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης συνύπαρξης λεμφοιδήματος σε προχωρημένη εικόνα λιποιδήματος, μπορεί η επιπολής λεμφαγγειογραφία με άμεση φλουοροσκόπηση μετά από έγχυση πράσινης ινδοκυανίνης να βοηθήσει υποδεικνύοντας την ικανοποιητική κυκλοφορία του φαρμάκου στα λεμφαγγεία και την μεταφορά της ουσίας μέχρι τους βουβωνικούς ή τους μασχαλιαίους λεμφαδένες.