Λιποίδημα Διάγνωση | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη Λεμφοίδημα Λιποίδημα oριστική θεραπεία-λεμφοιδήματος Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη The-Lymphedema-Clinic
The-Lymphedema-Clinic-gold-cycle The-Lymphedema-Clinic-black-cycle
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Gold Semi Cylinder

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΙΠΟΙΔΗΜΑΤΟΣ

Η διάγνωση λιποιδήματος γίνεται κυρίως με την κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού από την έναρξη του οιδήματος καθώς και των συμπτωμάτων, την ειδική ογκομέτρηση των άκρων, την παρατήρηση και ψηλάφηση των πρησμένων μελών, την καταγραφή στοιχείων για την ποιότητα ζωής και τη φωτοτεκμηρίωση.

Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | Gold Cylinder

Λιποίδημα Διάγνωση | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη
Λεμφοίδημα Λιποίδημα οριστική-θεραπεία Κλινική-Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος Θεσσαλονίκη gfx-06 gfx-08 gfx-05 gfx-02

Για τον αποκλεισμό της ταυτόχρονης συνύπαρξης λεμφοιδήματος σε προχωρημένη εικόνα λιποιδήματος, μπορεί η επιπολής λεμφαγγειογραφία με άμεση φλουοροσκόπηση μετά από έγχυση πράσινης ινδοκυανίνης να βοηθήσει υποδεικνύοντας την ικανοποιητική κυκλοφορία του φαρμάκου στα λεμφαγγεία και την μεταφορά της ουσίας μέχρι τους βουβωνικούς ή τους μασχαλιαίους λεμφαδένες.

Λιποίδημα Διάγνωση | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη
Λεμφοίδημα, Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic | Κλινική Λεμφοιδήματος Λιποιδήματος | Θεσσαλονίκη | λ grey semi logo