Κλινική Λεμφοιδήματος - Λιποιδήματος | The Lymphedema Clinic | Logo
Διάγνωση Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Διάγνωση Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος

Διάγνωση Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος

Διάγνωση Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic
Διάγνωση Λεμφοιδήματος – Λιποιδήματος | Κλινική για το Λεμφοίδημα και το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Λεμφοίδημα

Η Διάγνωση Λεμφοιδήματος προκύπτει μετά τη λεπτομερή κλινική εξέταση, την επιπολής λεμφαγγειογραφία με άμεση φλουροσκόπηση, το λεμφοσπινθηρογράφημα, τη μαγνητική τομογραφία και το γονιδιακό έλεγχο.

Λιποίδημα Διάγνωση | Κλινική για το Λιποίδημα | The Lymphedema Clinic

Λιποίδημα

Η Διάγνωση Λιποιδήματος γίνεται κυρίως με την κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού από την έναρξη του οιδήματος καθώς και των συμπτωμάτων, την ειδική ογκομέτρηση των άκρων, την παρατήρηση και ψηλάφηση των πρησμένων μελών, την καταγραφή στοιχείων για την ποιότητα ζωής και τη φωτοτεκμηρίωση.